Możliwość komentowania Czym jest upadłość konsumencka? została wyłączona

Upadłość konsumencka – całość, co powinieneś posiadać wiedzę
Gdyby upadłość konsumencka pozostanie przyznana, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez wskazany okres czasu czy też restrukturyzację, jaka odejmuje wielkość zadłużenia czy też zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest zwykle ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, figura zadłużona musi go precyzyjnie wykonywać. To oznacza regularne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest nieraz objęty dozorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź też spełnienia innych warunków postawionych przez sąd, dłużnik ma prawo zdobyć tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż figura ta pozostała uwolniona od własnych zobowiązań ogarnionych upadłością konsumencką, a jej wypadek pieniężna zaczyna się poprawiać.

+Reklama+

Comments are closed.